Algemeen
Bezoek en deelname aan cursussen en workshops bij Atelier Bronnenstijl geschiedt geheel op eigen risico. Atelier Bronnenstijl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van materiaal in het atelier en zelf meegebrachte spullen. De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart Atelier Bronnenstijl voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Pottenbakken (draaien)
Een deelnemer krijgt iedere les beschikking over een schopschijf of een werkplek aan tafel. Een cursus bestaat uit een serie van 10 lessen, tenzij anders vermeld staat. Per cursus is inbegrepen: klei, gereedschap (wordt ter beschikking gesteld), glazuren en grondstoffen, de biscuit- en glazuurstookkosten, koffie/thee en iets lekkers. Voor extra kleiverbruik en stookkosten wordt per kg € 9,50 in rekening gebracht. (Geen pinmogelijkheden).
Breuk voor, tijdens of na het stoken is voor eigen risico en geeft geen recht op restitutie van betaalde (of nog te betalen) cursus- workshop- en/of stookkosten.

Voor de reguliere cursus is geen voorkennis vereist. De cursist dient kleding te dragen die vies mag worden. 
Gebruik de ter beschikking gestelde mondkapjes en handschoenen tijdens het glazuren, indien nodig. Glazuur kan schadelijk zijn voor een ongeboren vrucht. In dit atelier wordt gewerkt met kwastglazuur waardoor je geen mondmasker hoeft te dragen.

Lesuitval
Bij plotseling lesuitval zal je zo snel mogelijk via WhatsApp op de hoogte gebracht worden. Waar
mogelijk zal de gemiste les op een ander moment worden gepland. Er wordt altijd gestreefd naar
een voor iedereen passende oplossing.

Annulering
Indien de deelnemer niet 48 uur van tevoren zich afmeld (graag via WhatsApp) voor een les dan kan de les niet ingehaald worden. Uiteraard zijn er uitzonderingen waarvoor u contact kunt opnemen. Van de tien lessen mag 1 les in overleg doorgeschoven worden. 

Tot een maand of langer voor aanvang van de cursus/workshop ontvang je het lesgeld min € 35,-
administratiekosten retour. Bij annulering van de gehele cursus of workshop korter dan twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursus-/workshopgeld in rekening gebracht plus € 35,- administratiekosten.

Bij annulering minder dan een week voor de cursus/workshop start of al van start is wordt er niets
geretourneerd.

Annulering van de gehele cursus/workshop dient te worden gemeld via een mail naar esther@atelierbronnenstijl.nl met daarin je naam en cursusdatum vermeld.