G-JYXSQE5YP0 Algemene Voorwaarden – Atelier Bronnenstijl

Algemeen

Bezoek en deelname aan cursussen en workshops bij Atelier Bronnenstijl geschiedt geheel op eigen risico. Atelier Bronnenstijl is niet aansprakelijk voor schade onstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door Atelier Bronnenstijl samengestelde les- en of instructiemateriaal en/of schade ontstaan tijdens het bijwonen van de cursussen en workshops. De deelnemer/opdrachtgever vrijwaart Atelier Bronnenstijl voor alle aanspraken uit dien hoofde.

Pottenbakken (draaien)

Een deelnemer krijgt iedere les beschikking over een schopschijf of een werkplek aan tafel. Een cursus bestaat uit een serie van 10 lessen, tenzij anders vermeld staat. Per cursus is inbegrepen: klei, gereedschap wordt ter beschikking gesteld, glazuren en grondstoffen, de biscuit- en glazuurstookkosten, koffie/thee en iets lekkers. Voor extra kleiverbruik en stookkosten wordt per kg € 3,50 in rekening gebracht. (Geen pinmogelijkheden).
Breuk voor, tijdens of na het stoken is voor eigen risico en geeft geen recht op restitutie van betaalde (of nog te betalen) cursus- workshop- en/of stookkosten.

Voor de reguliere cursus is geen voorkennis vereist. De cursist dient kleding te dragen die vies mag worden. 
Gebruik de ter beschikking gestelde mondkapjes en handschoenen tijdens het glazuren, indien nodig. Glazuur kan schadelijk zijn voor een ongeboren vrucht.
Een gemiste les geeft enkel bij omstandigheden die aan Atelier Bronnenstijl te wijten zijn, recht op een inhaalles. Indien de deelnemer niet 48 uur van tevoren zich afmeld voor een les dan kan de les niet ingehaald worden. Uiteraard zijn er uitzonderingen waarvoor u contact kunt opnemen. Van de tien lessen mogen 2 lessen in overleg doorgeschoven worden.
Bij annulering van de gehele cursus of workshop korter dan twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursus-/workshopgeld in rekening gebracht.

Naast de bovengenoemde voorwaarden voor pottenbakken de volgende aanvullingen:
Bij het vastleggen van een datum voor een groepsuitje wordt een aanbetaling van € 25 gevraagd. Binnen 14 dagen na de factuurdatum moet deze aanbetaling binnen zijn, anders kunnen geen rechten ontleend worden aan de vastgelegde datum. De aanbetaling wordt bij annulering niet gerestitueerd. Een week voor aanvang van de cursus/workshop/groepsuitje moet het volledige bedrag voldaan zijn.
Het stoken van werkstukken voor workshops/groepsuitjes neemt circa 4 weken in beslag. Werkstukken kunnen na die tijd opgehaald worden. U wordt hierover bericht zodra het klaar is.